Call : 888-311-1142
  Local : 718-989-1555 Request a Job Application

Mesaj ki sòti nan Edison Home Health Care:

Trè chè Pèsonèl Sante,

Edison HHC toujou ap travay pou amelyore kominikasyon an. Nou kontan anpil pou nou lanse yon fonksyonalite tchat nan Aplikasyon Echanj HHA a. Kounye a ou ka voye mesaj bay depatman pewòl la ak nenpòt kesyon ou ta ka genyen. Nou planifye pou ajoute plis depatman nan seksyon tchat la trè byento. Tanpri gade gid ki atache a.

Sizoka ou poko gen aplikasyon an, klike isit la pou kapab telechaje li epi enstale li: https://ehhc.info/HHAx.

Si w gen nenpòt kesyon sou nouvo karakteristik sa a oswa si w bezwen èd ak aplikasyon an, tanpri rele 718-972-2929 ex 700 oswa voye yon imèl nan [email protected].

Mèsi!